دوربین ها برحسب عملکردشان متفاوتند. از یک برند به برند دیگر و حتی از
یک مدل به مدل دیگر ازهمان برند تفاوتهایی وجوددارد. بناچار، در این آموزش
توضیحات کلی ارائه داده می شود  اما تلاش بر این است که برخی از تنظیمات
رایج ترموجود در دوربینهای امروزی، و روش استفاده از آنها ساده تر بیان
شود.

باحالتهایcore shootingشروع می کنیم، سپس به سراغ حالتهای ازپ
یش تنظیم شده رایج تر و درنهایت به سراغ برخی اطلاعا ت درباره عملکردهای
دوربین خواهیم  رفت.

اگر در اینجا به لغت یا مفاهیمی برخوردید که
برایتان ناآشناست، بهتر است به قسمت 1 این سری که مشخص می کند دوربین شما
چطور کارمی کند و مفهوم لغاتی مثل "Aperture"و"ISO"چیست بروید.

1-اتوماتیک

این
یک تنظیم همه منظوره پیش فرض است که بیشتر مردم %90اوقات از آن استفاده می
کنند در دوربین های ساده تر ممکن است تنها حالت یا یکی از چند حالت موجود
باشدو معمولاّ با کلمه AUTO،یک box سبزیا تصویری از یک دوربین، مشخص شده
است.

در این حالت شما فقط می توانید به سرعت عکس بگیرید و
برای موارد زیرخود دوربین همه تصمیمات را می گیرد: ازچه دریچه دیافراگمی
(aperture )استفاده شود
ازچه سرعت شاتری(shutter speed )استفاده شود
حساسیتISO
آیا فلاش زده شود یا نه
تعادل روشنی (white balance)

تنها چیزهایی که عکاس باید کنترل کند عبارتند از اینکه دوربین را به کدام
سمت بگیرد، آیا دوربین را در جهت پرتره (بلند) نگه دارد یا منظره( پهن) و
چه وقت دکمه شاتر را فشار دهد.


2-برنامه وتغییر برنامه
معمولاً با حرف P یا بعضی وقت ها Ps نشان داده می شود.
بعضی عکاسان ازحالت Program بدشان می آید زیرا می گویند خیلی شبیه Auto است
اما حالت برنامه را "auto on steroids" تصور کنید. برای کاربرانی که هنوز
بطور مقدماتی از Auto استفاده می کنند، حالت Program یک روش نسبتاً آسان
برای تمرین کنترل بیشتر روی تنظیمات دوربینشان است. بعضی عکاسان حرفه ای
حالت Program را بر یک مبنای معین بکار می برند.
Program مانند Auto، برای شما کلیه تصمیمات نوردهی (exposure) را می گیرد. اما چندتفاوت مهم وجود دارد:

Exposure بر اساس زوم یا فاصله کانونی لنز مورد استفاده منحرف می
شود*(skew). این امر هم برای لنزهای توکاری که زوم می شوند وهم برای لنزهای
قابل تعویض صادق است.در فاصله های کانونی دارای زاویه کاملاً
باز*(wide-angle) کوتاه تر لنز، دوربین با یک دیافراگم کوچک برای عمق بیشتر
زمینه موافق است. در فواصل کانونی telephoto دوربین با یک سرعت شاتر بالا
برای کاهش لرزش دوربین موافق است.
تنظیمات پیشنهادی دوربین را می
توان، معمولاً با یک چرخ شستی*(thumbwheel) یا یک جفت کلید جهت(arrow keys)
به سرعت وبه آسانی لغوکرد. برندها و مدل های مختلف ممکن است مکانیزمهای
متفاوتی داشته باشند اما همه آنها روشی آسان برای انجام تنظیمات دارند.
برای استفاده از این ویژگی حالتProgram، دکمه شاتر را تا نیمه فشاردهید.
این کار باعث می شود دوربین همه تصمیمات مربوط به نوردهی(exposure) رابگیرد
و آنها را در viewfinder یا صفحه LCD نمایش دهد سپس می توانید تصمیم
بگیرید تنظیمات پیشنهادی دوربین را استفاده کنید یا آنها را خودتان تنظیم
کنید.
تنظیمات دائمی نیستند. وقتی از بعضی حالتهای نیمه دستی دیگر مثل
aperture priority و shutter priorityاستفاده می کنید،دوربین تنظیمات شما
را ذخیره می کند و تا وقتی شما آنها راتغییردهید از آنها استفاده می کند.
ممکن است این برای کسانی که بطور اتفاقی عکس فوری می گیرند ویژگی بدی باشد.
مثلاً شما در داخل خانه ازتولد فرزندتان عکس می گیرید و دوربین را برای آن
تنظیم می کنید. سپس دوربین را یک هفته یا بیشتر کنار می گذارید وبعد آن
رامی برید تا از فرزندتان در پارک عکس بگیرید. سپس دوهفته بعد دوربین را به
کلاس باله دخترتان می برید. سپس دو روز می گذرد وشما از تمرین فوتبال
پسرتان عکس می گیرید. اگر در هر یک از این دفعات فراموش کنید تنظیمات را
برای روشنایی جدید انجام دهید، ممکن است تمام عکسها خراب شوند. حالت
Program تنظیمات را به خاطر نمی سپارد. هردفعه که دوربین را خاموش کنیدو
دوباره آن را روشن کنید، دوربین نوردهی* (exposure) رابراساس شرایط جدید
دوباره محاسبه می کند و سپس به شما اجازه می دهد آن را لغو کنید.


3-اولویت دریچه دیافراگم(Aperture Priority)
با حرف A یا Av نشان داده می شود. در حالت Aperture
Priority، کاربران دیافراگمی که می خواهند از آن استفاده کنند را تنظیم می
کنند. دوربین سرعت شاتر را تنظیم می کند تا به یک exposure مناسب برسد.
وقتی می خواهیدعمق زمینه یا محدوده وضوح کامل ظاهری*(apparent sharp focus)
را کنترل کنید،Aperture priority مناسب ترین حالت است. به این دلیل،
محبوبترین حالت در بین عکاسان آماتور است.
وقتی دریچه دیافراگم به اندازه یک شکاف خیلی کوچک بسته باشد (عددfبزرگتر)، ظاهراً مقدار بیشتری از منظره واضح است.
وقتی دریچه کاملاً باز است (عددf کوچکتر) محدوده وضوح
کامل (zone of sharp focus) می تواند خیلی باریک باشد. قسمتهایی از تصویر
هرچه از سطح کانونی (سطح وضوح کامل) دورتر شوند بتدریج تیره تر می شوند.
این حالت درهردو جهت کار می کند.


4-A-Dep
A-Dep یک حالت تخصصی است که فقط در دوربین های خاصی از
Canon وجود دارد. بطور خلاصه، این حالت تلاش می کند نزدیکترین و دورترین
اجزای یک منظره را محاسبه کند و سپس بهترین دریچه دیافراگم و نقطه وضوح را
برای استفاده محاسبه می کند تا هر دوی آنها را در تصویر شما دروضوح کامل
بیاورد. دربعضی مدلها، شما باید به دوربین"بگویید" دورترین و نزدیکترین
نقاط مدنظر شما کدامند.